top of page

PERSONUPPGIFTSHANTERING

  • För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:

– Namn
– Adress
– Personnummer
– Bild
– Grupptillhörighet
– Medlemskap

 

  • Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:

– Kortuppgifter
– Bankkontouppgifter
– Personnummer
– Faktura-uppgifter, namn och adress
– E-post

 

  • För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:

– E-post
– Telefonnummer
– Grupptillhörigheter

 

  • För vår och er egen statistik hanteras följande:

– Pass- och aktivitetshistorik
– Incheckningshistorik
– Kön
– Köphistorik
– Medlemskapshistorik

 

  • I bokföringssyfte hanterar vi följande:

– Köphistorik
– Missade betalningar

 

  • Hur länge sparas mina uppgifter?

– Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
– Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

 

  • Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Rätt till tillgång - Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.
 

Rätt till rättelse - Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.
 

Rätt till radering - Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

 

Rätt till begränsning - Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.
 

Rätt att göra invändningar - Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.
 

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.
 

Rätt att framföra klagan - Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

bottom of page